ДЛЯ СТУДЕНТА

Реквізити оплати за навчання і проживання в гуртожитку

 

ПРОГРАМА ДЕРЖАВНИХ ІСПИТІВ

для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Напрям підготовки; 6.020303 Філологія (мова і література (англійська))) - заочна форма навчання

Напрям підготовки; 6.020303 Філологія (мова і література (англійська)) - денна форма навчання

Напрям підготовки; 6.020303 Філологія (мова і література (франузька)) - денна форма навчання

Напрям підготовки; 6.020303 Філологія (мова і література (німецька)) - денна форма навчання

Напрям підготовки 6.020303 Філологія (переклад (англійська та німецька мови)) - денна форма навчання

для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

 

 

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

 

Статут університету

Положення про випускові роботи та кваліфікаційні екзамени

Положення про повторне вивчення дисциплін

Положення про призначення стипендії