ДЛЯ СТУДЕНТА

Реквізити оплати за навчання і проживання в гуртожитку

 

ПРОГРАМА ДЕРЖАВНИХ ІСПИТІВ

для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Напрям підготовки; 6.020303 Філологія (мова і література (англійська))) - заочна форма навчання

Напрям підготовки; 6.020303 Філологія (мова і література (англійська)) - денна форма навчання

Напрям підготовки; 6.020303 Філологія (мова і література (франузька)) - денна форма навчання

Напрям підготовки; 6.020303 Філологія (мова і література (німецька)) - денна форма навчання

Напрям підготовки 6.020303 Філологія (переклад (англійська та німецька мови)) - денна форма навчання

для здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст

Спеціальність; 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) - заочна форма навчання

Спеціальність; 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)); спеціалізація; Мова і література (німецька) - денна форма навчання

Спеціальність; 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)); спеціалізація; Мова і література (французька) - денна форма навчання

Спеціальність; 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)); спеціалізація; Мова і література (польська) - денна форма навчання

Спеціальність; 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)); спеціалізація; Мова і література (англійська) - денна форма навчання

 

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

 

Статут університету

Положення про заліки та екзамени

Положення про випускові роботи та екзамени

Положення про повторне вивчення дисциплін