1 лютого

ЗАПРОШУЄМО

взяти участь у ІІ Всеукраїнській науковій конференції

«АКТУАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОГО ГУМАНІТАРНОГО ДИСКУРСУ»

з публікацією матеріалів у спецвипуску журналу «Молодий вчений» 

(індексований міжнародними наукометричними базами: РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus).

Інформаційний лист