Кафедра практики англійської мови

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри: кандидат філологічних наук, доцент Сирко Ірина Мирославівна

Поштова адреса: 82100, м. Дрогобич, вул. Леся Курбаса, 2, кімн. 417

Контактний телефон: (032-244) 41-33-24

Електронна адреса: prakt.anglmovy@ukr.net

Рік заснування: 2000

Попередні завідувачі: 

кандидат філологічних наук, доцент Дацюк Любов Степанівна, кандидат педагогічних наук, доцент Бойчук Наталія Василівна

Професорсько-викладацький склад:

36 викладачів, з них: 12 доцентів, 10 старших викладачів, 14 викладачів.

Напрям наукових досліджень:

Тема НДР: Динаміка та функціонування мовної системи в полікультурному просторі
Термін виконання: 2014-2019 рр.
Наукові керівники: доцент, кандидат філологічних наук Лучечко Тетяна Михайлівна; доцент, кандидат педагогічних наук Харкавців Ірина Романівна

Кафедра забезпечує викладання таких предметів:

  1. Практика усного і писемного мовлення
  2. Практична фонетика
  3. Практична граматика
  4. Практичний курс другої іноземної мови
  5. Теоретичний курс другої іноземної мови
  6. Література країн основної іноземної мови
  7. Література країн другої іноземної мови
  8. Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти

 

Повний список викладачів:

 

Сирко Ірина Мирославівна
завідувач кафедри

кандидат філологічних наук, доцент

 

 

 

 

Бойчук Наталія Василівна
кандидат педагогічних наук, доцент

 

 

 

 

 

 

Брода Мар’яна Володимирівна
кандидат педагогічних наук, доцент

 

 

 

 

 

 

Вишнівський Роман Йосипович
кандидат педагогічних наук, доцент

 

 

 

 

 

 

Дучимінська Галина Юріївна
кандидат філологічних наук, доцент

 

 

 

 

 

Лучечко Тетяна Михайлівна
кандидат філологічних наук, доцент

 

 

 

 

 

Тимчук Олена Тихонівна
кандидат філологічних наук, доцент

 

 

 

 

 

Удяк Галина Іванівна
кандидат філологічних наук, доцент

 

 

 

 

 

Харкавців Ірина Романівна
кандидат педагогічних наук, доцент

 

 

 

 

 

 

Гамерська Ірина Ігорівна
кандидат педагогічних наук, старший викладач

 

 

 

 

 

 

 

Погоріла Анна Ігорівна
кандидат педагогічних наук, старший викладач

 

 

 

 

 

Сеньків Ольга Михайлівна
кандидат педагогічних наук, доцент

 

 

 

 

 

 

 

Коляса Олена Василівна
кандидат філологічних наук, доцент

 

 

 

 

 

Дубравська Зоряна Романівна
кандидат філологічних наук, доцент

 

 

 

 

 

Науменко Уляна Василівна
кандидат педагогічних наук, старший викладач

 

 

 

 

 

 

Білецька Олена Василівна
кандидат філологічних наук, старший викладач

 

 

 

 

 

 

Дашко Леся Тарасівна
старший викладач

 

 

 

 

 

Кравців Марія Миколаївна
старший викладач

 

 

 

 

 

Лужецька Олександра Михайлівна
старший викладач

 

 

 

 

 

Петриця Любов Іванівна
старший викладач

 

 

 

 

 

Петришин Ольга Леонідівна
старший викладач

 

 

 

 

 

Сікора Лілія Тадеївна
старший викладач

 

 

 

 

 

Бібік Віктор Борисович
викладач

 

 

 

 

 

Витрикуш Божена Олександрівна
викладач

 

 

 

 

 

Демків Юлія Михайлівна
викладач

 

 

 

 

 

Жирик Уляна Юріївна
викладач

 

 

 

 

 

Ковцуняк Мар’яна Миколаївна
викладач

 

 

 

 

 

Луцик Володимир Ігорович
викладач

 

 

 

 

 

Малицька Оксана Казимирівна
викладач

 

 

 

 

 

Мацьків Марта Ярославівна
викладач

 

 

 

 

 

 

Мецан Ірина Володимирівна
викладач

 

 

 

 

 

Пікуш Олена Іванівна
викладач

 

 

 

 

 

Соболь Лілія Ігорівна
кандидат філологічних наук, викладач

 

 

 

 

 

Ступницька Галина Ігорівна
викладач

 

 

 

 

 

 

Фідик Віталій Іванович
викладач

 

 

 

 

 

Чернявська Антоніна Вікторівна
викладач

 

 

 

 

Навчально-допоміжний персонал:

 

Костецька Мар'яна Володимирівна
старший лаборант

 

 

 

 

 

Сенечко Наталія Тарасівна
старший лаборант

 

 

 

 

Історія кафедри. Кафедра практики англійської мови була створена у 2000 році. Завідувачем новоствореної кафедри стала кандидат філологічних наук, доцент Любов Степанівна Дацюк. У 2006-2016 рр кафедру очолювала кандидат педагогічних наук, доцент Наталія Василівна Бойчук. З 1 вересня 2016 року кафедру очолює кандидат філологічих наук, доцент Сирко Ірина Мирославівна.

Навчальна діяльність. Колектив кафедри забезпечує навчальний процес із теоретичних та практичних дисциплін для підготовки бакалаврів зі спеціальності 014 Середня освіта. Мова і література (англійська / німецька / французька): з практики усного та писемного мовлення, практичної граматики, практичної фонетики, практичного курсу ІІ іноземної мови, теоретичного курсу ІІ іноземної мови, літератури країни остовної та другої іноземної мови, основ педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти, а також здійснює керівництво курсовими, дипломними та магістерськими роботами.

Під керівництвом викладачів кафедри працюють студентські наукові проблемні групи, у яких студенти мають змогу глибше опановувати спеціальні знання відповідно до своїх науково-пізнавальних інтересів.

Наукова діяльність. З 2009 до 2015 року викладачі кафедри працювали над комплексним кафедральним дослідженням «Формування фонологічної компетенції студентів вищих навчальних закладів». З 2016 року проводяться дослідження з теми «Динаміка та функціонування мовної системи в полікультурному просторі».

На кафедрі систематично діють наукові та методичні семінари (керівники – Н. Бойчук, Г. Дучимінська, І. Харкавців, Т. Лучечко, Г. Удяк, Р. Вишнівський, О. Тимчук, М. Брода та ін.). У березні 2017 започатковано проведення щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні тенденції сучасного гуманітарного дискурсу»

Викладачі кафедри беруть участь у підготовці студентів до ІІ туру Всеукраїнського конкурсу наукових робіт з англійської філології.

З 2014 до 2017 рр. колективом кафедри видано 59 навчально-методичних посібників, 183 наукові статті, з них 85 статей у фахових виданнях України, 31 статей у зарубіжних періодичних виданнях, 13  у міжнародних науково-метричних базах.

Протягом останніх 3 років значно покращився якісний склад кафедри, захищено 8 кандидатських дисертацій: А. Погоріла (2014), І. Гамерська (2014), У. Науменко (2015), Л. Терлецька (2015), З. Дубравська (2015), О. Коляса (2015), О. Білецька (2016), Соболь Л.І.(2017).

Викладачі кафедри практики англійської мови постійно підвищують свій науковий рівень, беручи участь у міжнародних наукових конференціях, удосконалюють професійний педагогічний досвід у вітчизняних університетах (Львів, Чернівці, Луцьк, Київ, Харків, Херсон, Тернопіль), а також за кордоном. Кафедра практики англійської мови на основі договорів про співпрацю, а також на основі загальноуніверситетських угод здійснює міжнародне співробітництво через науково-творчу співпрацю із зарубіжними навчальними закладами.

Виховна робота. Викладачі кафедри допомагають студентам в організації виховних заходів, проводять бесіди на морально-етичні теми. Так, зусиллями викладачів-кураторів щорічно організовується Дебют першокурсників, День англійської мови, День закоханих, День подяки тощо. Під керівництвом викладачів-кураторів студенти активно відвідують музично-драматичний театр імені Юрія Дрогобича, а також подорожують визначними місцями Львівщини.

 

Оновлено 21.06.2017 р.