Лук’янченко Мар’яна Петрівна

Лук’янченко Мар’яна Петрівна - доцент, кандидат філологічних наук. 1988 року захистила кандидатську дисертацію. Авторка понад 35 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: розвиток зв’язного мовлення молодших школярів та підготовка студентів до роботи в початковій школі.

Контактні засоби зв'язку: maryanaluk@ukr.net

 

Перелік публікацій

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

  1. Лук’янченко М.П. Лексичні трансформації при перекладі українською мовою «Першої людини» Альбера Камю / М.П. Лук’янченко // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: зб. наук. пр. / відп. ред. Н.М. Корбозерова. – Вип. 24. – К.: Логос, 2013. – С. 233–241.
  2. Лук’янченко М.П. Смислове протиставлення концептів ЖИТТЯ і СМЕРТЬ у художніх творах Ж.-П. Сартра та їхніх українських перекладах / М.П. Лук’янченко // Наукові записки. – Вип. 144. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. – С. 179-183